Vanliga poolproblem och lösningar

Ögon- och Hudirritation

Om du märker att dina ögon blir röda och din hud irriterad när du badar, kan det vara tecken på att ditt poolvatten har ett felaktigt pH-värde eller att det finns höga nivåer av bundet klor, vilket tyder på att det inte finns tillräckligt med fritt klor. Det finns dock lösningar! Justera ditt pH-värde och ge din pool en chockklorering med små tabletter av kalciumhypoklorit eller klorgranulat.

Kalkavlagringar i pool

Har du märkt vita fläckar eller avlagringar på poolens väggar, rör, filter eller värmare? Detta kan vara kalkavlagringar orsakade av ett för högt pH-värde, överdriven kalciumhårdhet och hög total alkalinitet. Du kan åtgärda detta genom att justera pH-värdet med hjälp av ett pH-sänkande medel och balansera vattnets kemi.

För högt klorvärde

Om du har märkt att ditt hår och dina baddräkter bleknar eller att du upplever ögonirritation efter att ha badat, kan ditt klorvärde vara för högt. Detta kan bero på överklorering eller felaktiga testvärden. För att hantera detta, tillsätt klorsänkningsmedel och se till att din testutrustning är korrekt kalibrerad.

Angrepp av alger i pool

Grönt och grumligt vatten, hala ytor, och närvaro av gröna eller svarta alger är tecken på att din pool har ett algproblem. Detta uppstår oftast när det finns för lite klor i vattnet. Åtgärda detta genom att justera pH-värdet, chockklorera poolen, och skrubba poolens ytor med en klorlösning. Det kan också vara till hjälp att tillsätta algmedel.

Ovanligt hög klorförbrukning i pool

Om du märker att din pool konsumerar desinfektionsmedel i en ovanligt hög takt, kan det bero på flera faktorer som ett stort antal badande, smutsigt vatten, höga temperaturer, eller otillräcklig mängd stabiliseringsmedel. Du kan hantera detta genom att chockklorera med kalciumhypoklorit, justera pH-värdet, skrubba poolen med en klorlösning, tillsätta algmedel och lägga till cyanursyra som ett stabiliseringsmedel.

Grumligt Vatten i pool

Ett grumligt vatten i din pool kan vara ett tecken på algbildning, dålig filtrering, eller ett för högt pH-värde. För att åtgärda detta, chockklorera poolen med kalciumhypoklorit, kontrollera och rengör filtret och justera pH-värdet med ett pH-sänkande medel.

Missfärgat Vatten i pool

Om poolvattnet har en ovanlig färg, som brunt, svart eller blågrönt, kan det vara ett tecken på att det finns metaller som järn, mangan eller koppar i vattnet. Detta kan påverka vattenkvaliteten och göra det mindre inbjudande att bada i. För att återställa vattnets klarhet och färg, bör du justera pH-värdet, chockklorera med kalciumhypoklorit och använda flockningsmedel för att samla upp och ta bort metallpartiklarna från vattnet.